Code  
Imprint

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
D - 51789 Lindlar

Kantongerecht Köln
HRB 37515
Gerant:
Dipl. Ing. Friedrich Brück
BTW-Nr.: DE 123239476
< Internet provider:
Domainfactory GmbH
Uitsluiting van aansprakelijkheid:
B.E.G. Brück Electronic GmbH spant zich ervoor in, bezoekers van de website correcte en relevante informatie ter beschikking te stellen. Een garantie voor de kwaliteit, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie en gegevens is echter niet mogelijk, en wordt dan ook uitgesloten.

Alle aanbiedingen via de website zijn vrijblijvend, alle informatie en gegevens zijn niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor, alle informatie en gegevens op onze website te allen tijde, en zonder voorafgaande aankondiging, aan te vullen, te wijzigen of te wissen.

Bovendien aanvaardt B.E.G. GmbH geen aansprakelijkheid voor directe, noch voor indirecte schade, met inbegrip van gederfde inkomsten die het gevolg kunnen zijn van het benutten van in onze website opgenomen informatie en gegevens. Alle rechten en plichten tussen B.E.G. Brück Electronic GmbH en de gebruikers van deze website en/of derden zijn uitgesloten.

Verwijzingen en links:
B.E.G. Brück Electronic GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van websites van derden, ook niet als wij naar deze websites verwijzen, of als deze vanaf onze website via een link bereikbaar zijn. B.E.G. Brück Electronic GmbH verklaart, ten tijde van het instellen van de link geen illegale inhoud op de gekoppelde websites te hebben waargenomen, en op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud en auteurschap van deze websites geen enkele invloed te hebben. Daarom distantieert B.E.G. Brück Electronic GmbH zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle met onze website gekoppelde websites. Deze verklaring geldt voor de op onze website ingestelde links, en voor de inhoud van alle websites waar deze links naar kunnen leiden.

Auteurs- en beeldrecht:
B.E.G. Brück Electronic GmbH wijst er uitdrukkelijk op, dat op alle in de website opgenomen teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluidsdocumenten, video- en animatiestreams, en in het bijzonder op logo’s, het auteursrecht en/of andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom van toepassing zijn, en dat elk gebruik, van het geheel of van een deel, opslag of verveelvoudiging, in het bijzonder voor zakelijke doeleinden, verboden is, respectievelijk de toestemming van B.E.G. Brück Electronic GmbH behoeft.

Gegevensbescherming:
Voor zover op onze website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bekend te maken, vindt dit van de kant van de gebruiker van de website op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Gebruikmaken van de aangeboden diensten en informatie is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder bedoelde gegevens bekend te maken, resp. door geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem op te geven.

Rechtsgeldigheid:
Op het gebruik van deze website en alle ermee samenhangende actie, gedogen of nalaten, is uitsluitend Duits recht van toepassing. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegestaan, Keulen.
Copyright: ® 2019-12-10 - B.E.G. België (Imprint)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/