Výrobní ?íslo  
     Spole?nost >> Řízení životního prostředí

 
 Řízení životního prostředí


 
 Pro budoucnost našeho životního prostředí

Energie je drahocenná věc a to je důvod proč s ní šetřit! Znamená to také ochranu klimatu, životního prostředí a zachování přírodního zdroje k tomu, abychom chránily místo ve kterém žijeme.
Úspora energie s firmou B.E.G. přináší také snižování nákladů a ochranu životního prostředí.

S cílem uspokojit požadavky na čisté životní prostředí, vyvinula firma B.E.G. produkty, které přispívají k optimalizaci osvětlení a redukují tepelné hospodářství a to i na požadavky, které jsou v souladu i s nejnovějšími směrnicemi vydanými Evropskou unií pro ochranou životního prostředí.

Pro toto prostředí, stojí za to žít! 


B.E.G. Solar system:
11:15: 1169.46 W
Total: 268667.92 kWh

Copyright: ® 2019-12-09 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/