Výrobní ?íslo  


Mechanické spínací hodiny


Produkty >> Mechanické spínací hodiny

 Mechanické spínací hodiny


Šet?ete více energie pomocí ?asového spínání

S novými digitálními a analogovými spínacími hodinami B.E.G., m?žete spínat topení, v?trání, klimatizace a osv?tlení ?asovým ?ízením a nákladov? efektivním zp?sobem. Krom? analogových spínacích hodin, nabízí B.E.G. ve své produktové ?ad? celou škálu digitálních týdenních, astro a ro?ních hodin. Díky jejich textov? ?ízené nabídce LCD a jasné provozní struktu?e, jsou hodiny rychle a snadno programovatelné. Nové spínací ?asy lze nastavit snadno, samostatn? a pružn?. Datem ?ízený prázdninový program a automatické p?epnutí na letní nebo zimní ?as podle CET lze rychle a snadno nastavit. Cyklické a pulzní funkce vám umož?ují p?esn? ?ídit opakující spínací ?asy. Poskytují také ochranu proti neoprávn?nému provozování a programování spínacích hodin zadáním PIN kódu.


Pro snadnou úsporu energie
Copyright: ® 2019-12-11 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/