Výrobní ?íslo  


P?ítomnostní detektory LON


Produkty >> P?ítomnostní detektory LON

 P?ítomnostní detektory LON


Ekologicky p?ív?tivá technologie k dispozici také pro BUS systémy

Sortiment B.E.G. zahrnuje p?ítomnostní detektory pro každou BUS aplikace: DALI, DSI, KNX / EIB, LON a speciální ?ešení pro 24V. Nové digitální detektory (PD2, PD4 a PD9), nástupci analogových detektor? p?ítomnosti s funkcí stmívání, umož?ují uživateli ovládat jak DSI tak DALI p?ed?adníky. Provozní režim je zvolen pomocí dálkového ovládání. KNX / EIB verze nabízejí ?ty?i r?zné provozní režimy: normální režim (spínání), polo nebo pln? automatický režim s konstantní kontrolou osv?tlení (stmívání), slave režim a funkci alarm. LON verze mají sedm funkcí p?ístroje. Stejn? jako snímací ?ást detektoru, KNX / EIB a LON detektory p?ítomnosti obsahují odpovídající i BUS coupler (komunika?ního modul). Odpovídající software je sou?ástí dodávky a lze je snadno stáhnout z domovské stránky www.beg-luxomat.com.
Copyright: ® 2019-12-09 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/