Výrobní ?íslo  


P?ed-drátované p?ítomnostní detektory a VBox


Produkty >> P?ed-drátované p?ítomnostní detektory a VBox

 P?ed-drátované p?ítomnostní detektory a VBox


Plug-in a flexibilní elektroinstalace s detektory p?ítomnosti B.E.G.

VBox a VLBox moduly B.E.G. LUXOMAT® jsou inovativním ?ešením pro low-cost instalace B.E.G. detektor? p?ítomnosti v podhledech. Všechny jsou sou?ástí reakce firmy B.E.G. na trend v oblasti technologií budov a služeb. Nabízejí spolehlivou komponentu p?edem sestavenou v továrn?, pro snížení náklad? a urychlení instalace. Sou?asný rozsah p?ítomnostních detektor? je k dispozici i jako p?ed-drátovaný, který bude upraven pro specifické pot?eby. Funk?ní bezpe?nost je zaru?ena p?i testování modul? p?i výrob?. Díky modulární koncepci, mohou být zm?ny snadno provedeny i b?hem instalace a pozd?ji p?i použití. Jsou také možností pro jednotlivce bez odborných znalostí. P?i instalaci p?ed-drátovaných systému jsou barevn? ozna?ené konektory – zkušená osoba je povinna pouze kontrolovat kompletní instalaci.
Copyright: ® 2019-11-12 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/