Výrobní ?íslo  


P?ítomnostní detektory 230 V


+
image
   LUXOMAT® IR-PD-Mini
 • Infra?ervené dálkové ovládání je vvhodné pro Master verze následujících detektor?:
  - PD1N
  - PD2
  - PD3N-1C
  - PD3N-1C Micro
  - PD4
  - PD4-Chodba
  - PD4-GH
  - PD5
  - Indoor 180
 • Sv?tlo = do?asné p?epnutí z automatického režimu:
  Svítidla svítí nebo jsou vypnuté, dokud není detekován pohyb a ?asování je vypnuto, poté op?t automatický režim.
 • Reset = ukon?ení všech funkcí a poté aktivován automatický režim:
  tzn. zrušení do?asného automatického režimu

 

   Typ Výr. ?íslo   
   IR-PD-Mini 92159   
   Technická data
 • Baterie: Lithium CR2032 - 3 Volt (sou?ástí balení)
 • Rozsah (p?ibl.) v m:
  závislé na sv?telných podmínkách zataženo nebo tmavé
  prost?edí: od 5 do 6 m;
  slune?no: od 2 do 3 m
 • Rozm?ry: D 57 x Š 35 x V 7 mm

   Ke stažení IR-PD-Mini
  Vytvo?it verzi pro tisk [...]
   Ke staženíCopyright: ® 2019-08-20 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/